கபசுரகுடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – புதுச்சேரி

24

புதுச்சேரியில் வேகமாக பரவி வரும் கொராணா என்னும் கொடிய நோயிலிருந்து மக்களைப்பாதுகாக்கவும், நோய் எதிப்பு சக்தியைஅதிகப்படுத்த திலாஷ்பேட்டை சந்தை பகுதியில் கபசுர குடிநீர் இந்திராநகர் தொகுதி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது…