ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் – நிலக்கோட்டை தொகுதி

29

திண்டுக்கல் நடுவண் மாவட்ட, நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி, நிலக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றிய வாராந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.

நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி,
8883125998.