ஊராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம் – சூரங்குடி

74

சாத்தூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள சூரங்குடி ஊராட்சியில் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் மற்றும் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்பட்டது.

தொடர்புக்கு – +91 9944853955