இணைய வழி கையெழுத்து இயக்கம் – சுற்றுச்சூழல் பாசறை

28

மத்திய அரசு சூழலியல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கைக்கான புதிய அறிவிப்பை திரும்ப பெற கோரி இணைய வழி கையெழுத்து இயக்கம் துவங்கப்பட்டது. செய்தி தொடர்பாளர் இலக்கிய குமார் இப்பணியை ஏற்று செய்தார்

Can you help me out by signing this petition?
http://chng.it/p6RF7cZ9