வாராந்திர கலந்தாய்வு – ஒட்டன்சத்திரம்

3

இன்று நாம் தமிழர் கட்சி ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாராந்திர கலந்தாய்வு அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது.

த.பாலக்குமார்
9843409614