மே 18 இன எழுச்சி நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு – பல்லடம் தொகுதி

8

மே 18 இன எழுச்சி நாளை முன்னிட்டு பல்லடம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நினைவேந்தல் நிகழ்வு பல்வேறு பகுதியில் நடைபெற்றது