மே 18 இன எழுச்சி நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு – புதுச்சேரி

35

மே 18 இன எழுச்சி நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது