மாவட்ட கலந்தாய்வு கூட்டம்-தேனி

5

தேனி மாவட்ட நாம்தமிழர்கட்சி
அடுத்த கட்ட நகர்வு குறித்து
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் வெற்றிக்குமரன் தலைமையில் தேனியில் நடைபெற்றது