மாநில சுயாட்சி உரிமையை பறித்து கொள்ளும் மத்திய அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

6

கண்டன உரை
இசை மதிவாணன்
மாநில இளைஞர் பாசறை செயலாளர்