தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் – கிருசுணராயபுரம்

7

கிருசுணராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் இன்று உப்பிடமங்கலம் அருகே கஞ்சமனூரில் நடைபெற்றது.