கொள்கை விளக்க பொது கூட்டம்

16

சிறப்பு அழைப்பாளர் மாநில மாணவர் பாசறை செயலாளர் இடும்பாவனம் கார்த்தி
நிகழ்வு முன்னெடுப்பு ;கி. மகேஷ் வரன் (தொகுதி செயலாளர் )9445649805
சு. இருளப்பன் (வெம்பக்கோட்டை மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் )