கொடைக்கானல், படகு குழாம் தனியாரிடமிருந்து மீட்க முற்றுகை போராட்டம்.

7

தனியார் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள, கொடைக்கானல் படகு குழாம்’மை மீட்க வலியுறுத்தி, அண்ணன் வெற்றிகுமரன் அவர்களின் தலைமையில் முற்றுகைப் போராட்டம்.