கொடியேற்றும் நிகழ்வு – கோம்பையூர்

6

பரளி மற்றும் கோம்பையூர் பகுதிகளில் கொடி கம்பம் நடும் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.