கிருமி நாசினி தெளித்தல் – துறையூர்

7

துறையூர் சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில்
மாராடி கிளையில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு.