காவிரி ஆணையம் காப்போம் கவன ஈர்ப்பு நிகழ்வு/ஆலந்தூர் தொகுதி

8

ஆலந்தூர் தொகுதி சார்பாக 7.5.2020 காவேரி ஆணையைகாப்போம் எனும் கவன ஈர்ப்பு நிகழ்வு நடைபெற்றது.