கப சுர குடிநீர் வழங்கினர்

5

களக்காடு ஒன்றியம் (நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதி)
நோய் பரவலை தடுக்கவும் , நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கவும், *மலையடிபுதூர்* ஊராட்சி *மாவடியில்* 31.05.2020 அன்று நமது உறவுகளால் கபசுரகுடிநீர் வழங்கப்பட்டது.