கபசுர குடிநீர்

15

துறைமுக சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது