ஒன்றிய கலந்தாய்வு – மணப்பாறை

6

திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி வையம்பட்டி தெற்கு ஒன்றியத்தில் பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது இந்த கலந்தாய்வில் அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களும் கலந்து கொண்டனர்
8525902603