ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு உணவு பொருட்கள் வழங்குதல்/ ஆலந்தூர் தொகுதி

8

07.05.2020.காலை 10 மணிக்கு ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிக்கும் மக்களுக்கு ஆலந்தூர் தொகுதி சார்பாக மெளலிவாக்கம், ஆலந்தூர், கோவூர், பகுதியில் நிவாரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.