ஈழத்தமிழர் குடியிருப்பில் நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல்/செய்யாறு தொகுதி

35

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம், செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி பாப்பாந்தாங்கல்
ஈழத்தமிழர்கள் முகாமிற்கு உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வழங்கப்பட்டது.