ஈழத்தமிழர் குடியிருப்பில் நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல்- சோளிங்கர் தொகுதி

18

13/05/2020 அன்று சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி பேரிடர் மீட்பு பாசறை சார்பாக பானாவரம் பகுதியில் ஈழத்தமிழர் குடியிருப்பில் வசிக்கும் 107 குடும்பங்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.