இனாம் குளத்தூர் ஊராட்சி கொடியேற்றம் நிகழ்வு

28

மணிகண்டம் தெற்கு ஒன்றியத்திற்கு இனாம் குளத்தூர் ஊராட்சி சமுத்துவபுரம் கிளையில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது