இனமான இயக்குநர் அப்பா மணிவண்ணன் அவர்களின் 07 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு

6

ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி – வடக்கு பகுதியின் சார்பாக இனமான இயக்குநர் அப்பா மணிவண்ணன் அவர்களுக்கு 07 ஆம் ஆண்டு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது…

ச.அசரப் அலி செய்தி தொடர்பாளர் ஆலந்தூர் தொகுதி 9578854498