நில வேம்பு குடிநீர் வழங்கல்/நன்னிலம் தொகுதி

20

நன்னிலம் தொகுதி, வலங்கை ஒன்றியம் சார்பாக ,12.4.2020 அன்று கேத்தனூர் கிராமத்தில மு.கலையரசன் முன்னிலையில் மக்களுக்கு நில வேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது..