கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை /விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்/நிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல்

11

31.03.2020 அன்று கொரோனொ வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க #_விழிப்புணர்வு பிரச்சாரமும் #_நிலவேம்பு கசாயமும் வழங்கப்பட்டது.