கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்/நிவார பொருள் வழங்குதல்/திருவிடைமருதூர் தொகுதி

18

01/05/2020/ திருவிடைமருதூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி  சார்பாக திருவிடைமருதூர் ஒன்றியத்தில்  நிவாரண பொருட்கள் (அரிசி,காய்கறிகள்) வழங்கப்பட்டது 01/05/2020/ திருவிடைமருதூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி  சார்பாக திருப்பனந்தாள் ஒன்றியத்தில்  கபசுர குடிநீர் பொது மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது