கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்.பர்கூர் தொகுதி

22

கோரோனா தொற்றுநோய்  காரணமகபர்கூர் தொகுதி ஒரப்பம் கிராமத்தில் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர் சிலம்பரசன் அவர்கள் பொதுமக்களுக்கு கபசூரன குடிநீர் வழங்கினார்….