ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு உணவு வழங்குதல்/அண்ணா நகர் தொகுதி

17

29வது நிகழ்வாக* 23.4.2020 அன்று (24.04.2020) அன்றும் அண்ணா நகர் தொகுதியில் *மதிய உணவு* இரவு உணவு வழங்கப்பட்டது