ஈழத்தமிழர் குடியிருப்பில் நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல்-விழுப்புரம் மாவட்டம்

52

செஞ்சி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டம் 6 தொகுதிகளின் சார்பாக ஈழத்தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம் கீழ்புத்துப்பட்டு கிராமத்தில் 27.4.2020 நிவாரண பொருட்கள் வாங்கப்பட்டது

முந்தைய செய்திஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு உணவு பொருட்கள் வழங்குதல்- அண்ணா நகர் தொகுதி
அடுத்த செய்திஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு உணவு பொருட்கள் வழங்குதல்/ காஞ்சிபுரம் தொகுதி