ஈழத்தமிழர் குடியிருப்பில் நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல்-விழுப்புரம் மாவட்டம்

19

செஞ்சி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டம் 6 தொகுதிகளின் சார்பாக ஈழத்தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம் கீழ்புத்துப்பட்டு கிராமத்தில் 27.4.2020 நிவாரண பொருட்கள் வாங்கப்பட்டது