அறந்தாங்கி தொகுதியில் கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

5

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் ஒன்றியம் பெருநாவலூர் ஆர்.புதுபட்டிணத்தில் பகுதிகளில்  19/04/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை கபசுர குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.