ஊரடங்கு உத்தரவு-நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல்-திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி

15

திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி, சார்பாக அவனியாபுரம் பகுதி மக்களுக்கும் மற்றும் சிந்தாமணி பகுதியில் உள்ள 56,58,வார்டு மக்களுக்கும் நிவாரண பொருள் வழங்கப்பட்டது.