தொழிற்சங்க பலகை திறப்பு-வட பழனி பணிமனை

15

5.03.2020 அன்று நாம் தமிழர் தொழிற்சங்கம் சார்பாக வடபழனி பணிமனையில் நாம் தமிழர் தொழிற்சங்க பலகை திறந்து வைத்து கொடி ஏற்றப்பட்டது.