திருமுருகபெரு விழா-வேல் வழிபாடு-பல்லடம் தொகுதி

8
பல்லடம் தொகுதி வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக பல்லடம் இராயர்பாளையம்                                         அருகில் 8.2.2020 திருமுருகபெரு விழா-வேல் வழிபாடு நிகழ்வு நடைபெற்றது.