கொள்கை விளக்க தெருமுனைக் கூட்டம்-ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதி

48

08.03.2020 அன்று செம்மாண்டபட்டி என்கிற கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கை விளக்க தெருமுனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.