கொள்கை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் -சேலம் தெற்கு தொகுதி 

18

நாம் தமிழர் கட்சியின் சேலம் தெற்கு தொகுதி  கொண்டலாம்பட்டி மண்டலம் சார்பாக 3.3.2020 அன்று  கொள்கை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது