கொடியேற்றும் விழா – திருவரங்கம் சட்டமன்ற தொகுதி

27

திருவரங்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருவரங்கம் நகர பகுதிகளில் 01/03/2020 ஞாயிறு கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.