கொடியேற்றும் நிகழ்வு-திருவரங்கம் சட்டமன்ற தொகுதி

6

திருவரங்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருவரங்கம் நகர பகுதி  01/03/2020 ஞாயிறு                  கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.