கொடியேற்றம்-அலுவலக திறப்பு விழா- கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டம்

19

குறிஞ்சிப்பாடி சட்ட மன்ற தொகுதி சார்பாக கொடியேற்றம் அலுவலக திறப்பு விழா மற்றும் கொள்கை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்றது.