குடமுழக்கு நீர் மோர்  வழங்கும் விழா-திருவரங்கம் தொகுதி

12

திருச்சி மாவட்டம் திருவரங்கம் தொகுதி அந்தநல்லூர் ஒன்றியம் மருதாண்ட குறிச்சியில் அழகு நாச்சியம்மன் கோயில் திருக்குடமுழுக்கு விழா நடைபெறுவதையோட்டி நீர் மோர்  வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது