கலந்தாய்வு கூட்டம் -திரு.வி.க நகர் தொகுதி

32

வட சென்னை மேற்கு மாவட்டம் திரு.வி.க நகர் தொகுதியின் சார்பாக 3.3.2020 அன்று கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.