கலந்தாய்வு கூட்டம்- எடப்பாடி தொகுதி

36

எடப்பாடி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக அடுத்த கட்ட கட்டமைப்பு குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டம் 8.3.2020 அன்று நடைபெற்றது.