உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-மதுரை வடக்கு தொகுதி

22

மதுரை வடக்கு தொகுதியில் 08-03-2020. வண்டியூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.