உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

14
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி விக்னேஷ்வரபுரத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.