உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -இ-சேவை மற்றும் தகவல் முகாம்-தாம்பரம் தொகுதி

24

தாம்பரம் தொகுதி – மாடம்பாக்கம் கஸ்பாபுரம் பகுதியில் 8 மார்ச் 2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  இ-சேவை மற்றும் தகவல் முகாம் நடைப்பெற்றது.