உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் கொடியேற்றும் விழா-சங்ககிரி சட்டமன்ற தொகுதி

28

நாம் தமிழர் கட்சியின் சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்ப்பட்ட மகளிர் பாசறைசேலம் மாவட்ட பெர்சிய அவர்களின் கிராமம் மொத்தையனூரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் கொடியேற்றும் விழா நடைபெற்றது