உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி

14

08-03-2020 பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக டிகேடி மில் பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நீர்மோர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.