தலைமை அறிவிப்பு: செய்யூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

86
முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: கோவை வடக்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்