உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

27
 அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி அறந்தாங்கி ஒன்றியம் சார்பாக வைரி வயல் பகுதியில் 8.3.2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.