உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்- ஆலங்குடி தொகுதி

79

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி தொகுதியில் 8/3/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை கைகுறிச்சி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.