உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

13
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார் கோவில் ஒன்றியத்தின் சார்பாக கோபாலபட்டிணத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.